Emmas Flitiga fötter

Årsmöte

mar 31, 2021EFF

Länk till årsmöte!

Hej alla motionärer.

För alla som vill så är ni välkomna att delta i vårt digitala årsmöte på lördag den 6/3 klockan 10.00. Följ länken nedan. Välkomna!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU3MDZjMDktYzQ4OS00MTMyLWI5MDItMTlkNzhlZjI2MmVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223941caa3-c089-489b-8314-5b00f43253e2%22%2c%22Oid%22%3a%228bef33d6-6308-481e-9ea1-f101f582ea4e%22%7d

Emmas Flitiga Fötter Logotype

Senaste kommentarer

Inga kommentarer att visa.